Gregory Day Pack Treeline Camo(白樹紋)

Gregory Day Pack Treeline Camo(白樹紋)

Gregory Day Pack 最新花款 “Treeline Camo 白樹紋” 返貨了。以黑白、白色作為色調,有如水墨畫一般的風格,呈現出在白雪地上的細密樹紋,好有詩意~小編覺得這個花款有別於一般Gregory 的花款,大膽創新,用色好潮,有型。

20160427_225637